BONUSCARD - VĚRNOSTNÍ KARTA  

BonusCard - Věrnostní karta

  • BonusCard - Věrnostní kartu nabízí a vydává agentura Lion Studio foto-video partner, IČO 71111000 se sídlem Vodárenská 2715, Kladno.
  • Výhod věrnostního programu může užívat pouze držitel/držitelka BonusCard na základě podmínek, které jsou uvedeny níže.
 
BONUS CARD PRO MATURITNÍ SLUŽBY
Bonus Card - Věrnostní karta
  • Na BonusCard získáte s každou další zakázkou výrazné bonusy.
  • BonusCard lze uplatnit na další foto-video služby nabízené od naší agentury:

    - Promoce
    - Svatby
    - Křtiny
    - Významné rodinné události

...další informace

BONUS CARD PRO SVATEBNÍ SLUŽBY
Bonus Card - Věrnostní karta
  • Na BonusCard  získáte s každou další zakázkou výrazné bonusy.
  • BonusCard lze uplatnit na další foto-video služby nabízené od naší agentury:
    - Křtiny
    - Významné rodinné události

...další informace

BONUS CARD PRO PRIVÁTNÍ SLUŽBY
Bonus Card - Věrnostní karta
  • Na BonusCard  získáte s každou další zakázkou výrazné bonusy.
  • BonusCard lze uplatnit na další foto-video služby nabízené od naší agentury:
    - Svatba
    - Křtiny
    - Významné rodinné události

...další informace

 

Podmínky věrnostního programu

1. BonusCard získá zákazník na základě objednání kompletních foto-video služeb, v níže uvedených kategorií dle bodu 2., písmene a) - c).

2. BonusCard obdrží zákazník při předání první vyhotovené zakázky.

3. BonusCard jsou rozděleny do třech kategorií, a to takto:
   a) - Maturitní služby
   b) - Svatební služby
   c) - Privátní služby

4. BonusCard lze uplatnit při objednání dalších opakovaných foto-video služeb jako jsou například: promoce, svatby, křtiny a další významné rodinné události.

5. Rozsah bonusů, možností uplatnění a výhod spojené s držením této karty jsou uvedeny výše při kliknutí na příslušnou fotografii vyobrazené karty nebo při kliknutí na odkaz "...další informace".

6. Bonus Card je vystavena vždy na objednavatele (na kartě je uvedeno jeho jméno a příjmení) a pouze jen jmený držitel karty může uplatnit výhody spojené s touto kartou.

7. Bonus Card je nepřenosná a může jí uplatnit pouze osoba na kterou byla karta vystavena.

8. Uplatnění BonusCard je nutné nahlásit předem při podepsání objednávky. Na pozdější uplatnění není technicky možné brát zřetel a tudíž jí uplatnit později.

9. Uplatnění BonusCard musí být vždy uvedeno v objednávce služeb.

10. BonusCard je platná pouze s naším razítkem, který je uveden na zadní straně karty a zároveň s podpisem majitele nebo společníka Lion Studia.

Nahoru