DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT - PRAVIDLA A PODMÍNKY

Dárkový certifikát si můžete objednat mailem, telefonicky nebo osobně. Po složení zvolené finanční částky v hotovosti nebo bankovním převodem, vám bude certifikát vystaven doručen na místo určení, a nebo předán osobně.
I. PODMÍNKY VYUŽITÍ
 1. Dárkový certifikát (Dále jen DC) je určen k využití předplacených služeb u agentury Lion Studio, IČO 71111000 (Dále jen LS).
 2. DC lze použít také pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
 
II. POUŽITÍ CERTIFIKÁTU
 1. Certifikát lze použít na úhradu vybrané foto-video služby z nabídky LS. Přesný druh a rozsah služby si zákazník (Dále jen zákazník) vybere při objednání DC.
 2. Vybraná služba tedy její finanční částka se vepíše do DC.
 3. DC lze také objednat s jakoukoli výší dle přání zákazníka a obdarovaný doplatí rozdíl objednané služby.
 
III. HODNOTA CERTIFIKÁTU
 1. Certifikát má hodnotu odpovídající částky, která byla uhrazena předem ve prospěch našeho účtu.
 2. Před využitím tedy provedením vybrané služby, zákazník předloží DC agentuře LS, která jej odebere a znehodnotí, poté může být služba provedena.
 
IV. PLATNOST CERTIFIKÁTU
 1. DC je platný s vyplněným jménem zákazníka, částkou za který byl certifikát pořízen, razítkem agentury LS a podpisem vystavovatele DC, tedy pracovníkem agentury LS, datem vystavení a datem platnosti DC.
 2. Certifikát je platný do data uvedeném na DC.
 3. DC není platný v těchto případech: a) po ukončení doby platnosti certifikátu, b) bez razítka a podpisu LS, c) po vyhotovení dané služby, d) při nezaplacení příslušné částky uvedené na DC, e) bez řádně vyplněných údajů, uvedených v bodě IV. odstavci 1, pravidel a podmínek DC.
 
V. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ
 1. Zákazník je povinnen zamluvit a objednat si termín dokumentace v předstihu aby nedošlo k blokování příslušného termínu jinou řádně objedanou zakázkou. V případě, že termín vybraný zákazníkem bude již obsazený navrhne pracovník LS jiný náhradní termín.
 2. DC nemají přednost před již řádně objednanými zakázkami, které byly zamluveny a objednány před vydání DC.
 3. Příslušná služba uvedená na DC nemůže být provedena: a) v případě včasného nezaplacení objednaného DC, b) v případě nepředání DC pracovníkovi LS, c) po uplynutí doby platnosti na DC, d) v případě, že ateliér je obsazený nebo pracovníci LS jsou na řádně objednané zakázce.
Zpět / Nahoru