UKÁZKA VIDEO POST-PRODUKCE    FILMOVÁ POST-PRODUKCE

Každá video zakázka prochází kompletní post-produkcí, a to jak zvukovou tak obrazovou. Níže jsou umístěny dvě ukázky obrazové korekce.

OBRAZOVÁ POST PRODUKCE - FILM LOOKS

KOREKCE OBRAZU | KONTRAST | JAS | OŘEZY | FILM LOOKS

Každý náš projekt prochází kompletní filmovou post-prosukcí. Níže je uvedena ukázka korekce Film Looks. Použité filtry: Magic Bullet Looks, Reduce Noise, Brightness, Contrast, Exposure, Curves
Visuální efekty: Optical Flares

 
Videa jsou chráněna autorským zákonem. Kopírování, upravování jeho obsahu, komerční i nekomerční použití je zakázáno bez předešlého písemného souhlasu autora, kterým je sdružení Lion Studio® foto-video partner a Ochranný svaz autorský. Porušení těchto práv zakládá občanskoprávní i trestněprávní odpovědnost.
Zpět