MALÁ ŠKOLA FILMU     MINI SÉRIE I

Máte cukavé záběry, nelogický sled záběrů, špatně vyvážený obraz, dlouhé a nic neříkající záběry a další negativa, které vaše snažení s kamerou sráží? Nechtějí se na vaše záběry vaši známí a kamarádi dívat a nebo se u nich nudí? Pokud jste si odpověděli ano, přinášíme vám malou filmovou školu, která se vám bude snažit přinášet rady jak správně filmovat, aby se vaše dílo přiblížilo profesionálům z filmové branže.

Než vezmete kameru do ruky a rozhodnete se spustit nahrávání, podívejte na na pár pravidel, které jsou důležité ke kvalitnímu natáčení.

Dodržujte tyto pravidla

 • Zvolte vhodné počáteční záběry
 • Pořizujte velké množství kvalitních záběrů
 • Dodržujte pravidlo třetiny
 • Nezapomínejte na kvalitní kompozici obrazu
 • Při natáčení dbejte na stabilitu kamery
 • Sledujte děj
 • Používejte záběry s pojezdem
 • Hledejte nejvodnější úhly záběrů
 • Úměrně používejte náklony dopředu a dozadu
 • Natáčejte široké záběry a záběry z blízka
 • Střídejte záběry velký celek, celek, detail a velký detail
 • Používejte zoom s rozvahou
 • Vyvarujte se rychlého vodorovného posunu kamery (panningu)
 • Vyvarujte se skokového přibližování nebo oddalování
 • Natáčejte i vedlejší záběry
 • Používejte světla
 • Natáčejte kvalitní zvukový doprovod
 • Pořiďte velké množství přirozeného zvukového materiálu (ruchů)
 • Před natáčením si vytvořte scénář neboli naplánujte si natáčení sledu záběrů
 • Nezapomeňte natočit závěrečné záběry

Počáteční záběry

Počáteční záběry představují scénu v jednom obraze. V tomto ohledu dobře fungují výrazně široké záběry. Taktéž lze vyzkoušet i jiné pohledy, které zaujmou diváka a podpoří jeho vyprávění příběhu.

Závěrečné záběry

Závěrečné záběry jsou obrázky, které si diváci zapamatují. Měli byste se vždy snažit najít ten pravý záběr nebo sekvenci, která váš příběh co nejlépe uzavře.

Pořízení velkého množství materiálu

Rozhodně doporučujeme pořizovat velké množství záběrů než kolik se jich nakonec použije ve výsledném videu. Ve střižně si potom vyberete ten nejvhodnější snímek, který se vám bude do vašeho videa hodit.

Pravidlo třetiny

Vhodnější je názve „pravidlo čtyř protínajících se čar". Při sestavování kompozice záběru si můžete hledáček kamery představit tak, jako kdyby se v něm křížily dvě vodorovné a dvě svislé čáry. Ústřední objekt zájmu by se měl nacházet podél těchto čas nebo blízkosti jednoho ze čtyř jejich průsečíků, nikoli uprostřed záběru.
Pokus si představíte nebo se podíváte na některé domácí fotografie, kde ústřední osoba na fotografii je uprostřed snímku, tak to není vhodná kompozice obrazu.
Další, způsobem, jak dodržet pravidlo třetiny, je dívat se při natáčení do všech koutů hledáčku, nikoliv jen do jeho středu. Sledujte okraje a vnímejte, zda snímek vyplňujete zajímavými záběry. Snažte se vyvarovat zachycení velkých prázdných ploch.

Stabilita kamery

Představte si například, že je cílem záběru vyvolat v divákovi dojem, že se dívá ven z okna nebo že se dokonce nachází přímo v místě děje. Když se bude ale kamera třást, kýžená iluzebude vznikat hůře. Pokud je to možné použijte na stabilitu záběrů stativ. Lepší stativy mají olejovou hlavu, která umožní plynulé záběry jak horizontální tak i ve vertikální rovině.

Sledování děje

Snažte se nezapomínat na to, aby hledáček kamery sledoval cíl záběru plynule, jako například letící míč, běžce, policejní auto řítící se zběsilou rychlostí, surfaře apod.)

Použité záběrů s pojezdem

Při záběrech s pojezdem nebo také při záběrech z vozíku se kamera pohybuje spolu s dějem. Můžete například kameru držet na vzdálenost paže přímo za batoletem, které se vydalo na průzkum domu, při natáčení v samoobsluze jí můžete připevnit na přední okraj nákupního vozíku apod.

10 Tipů pro kvalitní natáčení

 1. Naplánujte si záběr - Nic neposkytuje vyšší šanci získání požadovaných záběrů než vědomí, co se má stát, kdy se to má stát a kde se to má stát. Udělejte si co nejjasnější představu o tom, co chcete získat, ještě předtím, než dorazíte na požadované místo. Sníží se tím pravděpodobnost, že přijdete o nejdůležitější okamžiky.
 2. Stůjte pevně - ostavte se vzpřímeně s nohama mírně od sebe a kameru držte oběma rukama, aby byla stabilní. Pokud kamerou pohybujete, postupujte jemně a účelově. Před pohnutím se rozhodněte, kde se zastavíte, a plně se soustřeďte na stabilní a neuspěchaný pohyb. Nepoužívejte příliš často funkci přiblížení, a pokud máte pochybnosti, nepohybujte se.
 3. Vyhýbejte se dlouhým přiblížením - Čím větší přiblížení použijete, tím více budou záběry roztřesené, protože při vyšších úrovních přiblížení se zvýrazní i ten nejjemnější pohyb. Zkuste se dostat co nejblíže k danému předmětu, a pokud to není možné, opřete se o pevný objekt.
 4. Získejte kombinace záběrů - Natočte kombinaci záběrů zdálky a zblízka. Pořiďte panoramatické záběry, které obsáhnou celou scénu, a zaměřte se zblízka na hlavní událost. Pokud je celé video tvořeno stejným typem záběrů, rychle začne být nudné.
 5. Myslete ve scénách - Chystáte se upravovat své celodenní filmování v softwaru? Takže na to při natáčení myslete. Rozhodněte se, co chcete upravit, a ujistěte se, že máte všechny záběry, které potřebujete ke ztvárnění požadovaného příběhu. Velké široké záběry připraví scénu, záběry zblízka vám pak umožní přitáhnout pozornost na hlavní akci.
 6. Přesah - Zapněte kameru pár sekund předem a nepřestávejte filmovat ještě pár sekund poté, co si myslíte, že je záběr pořízen. Díky tomu vždy získáte prostor při úpravách, abyste mohli záběr oříznout nebo nechat pomalu se ztrácet či mizet v dálce.
 7. Dávejte pozor na faktory potlačující záběr - Kamera automaticky upraví expozici pokaždé, když přecházíte mezi tmavými a světlými místy. Dávejte proto pozor, abyste nefilmovali před okny a světly nebo vypněte funkci automatické expozice. Podobně platí, že pokud je v záběru mnoho pohybu, vypněte funkci automatického zaostření a pak zaostření nastavte ručně.
 8. Prostor pro pohled - Pokud filmujete osoby, které se dívají doleva nebo doprava, posuňte kameru tak, aby měly dostatek místa před nosem. Pokud tyto osoby zaberete tak, že jejich tváře budou na okraji obrazovky, nebude záběr vypadat vyváženě.
 9. Oči ve třetině - Pokud se v záběru soustředíte na lidi, zkuste záběr vyvážit tak, aby jejich oči byly v dolní třetině obrazovky. Díky tomu bude při jakémkoli zarámování záběr vždy vypadat vyváženě.
 10. Pořizujte dějové odbočky - Nenatáčejte jen akce. Pořizujte příležitostné záběry na reakce lidí na cokoli, co filmujete. Zkuste získat neobvyklé záběry na místní architekturu nebo objekty ve stejné místnosti. Tyto záběry budete moci použít později při úpravách záběrů pořízených při hlavní akci nebo momentů, kdy hlavní záběr není zcela dokonalý.
zpět