MALÁ ŠKOLA FILMU   MINI SÉRIE II.

Další část mini série "Malá škola filmu"vám přinese informace a rady jak správně filmovat, aby se vaše dílo přiblížilo profesionálům z filmové branže. Než vezmete kameru do ruky a rozhodnete se spustit nahrávání, podívejte na na pár pravidel, které jsou důležité ke kvalitnímu natáčení.

Vyhledávání neobvyklých úhlů záběrů

Zajímavější a poutavější záběry získáte tak, že kameru sundáte z ruky a umístíte ji mimo úroveň očí. Záběry z úrovně země jsou výborné při natáčení dovádějících dětí, skotačení štěňátek apod. Můžete natáčet směrem nahoru pod nízkým úhlem nebo směrem dolů pod vysokým úhlem. Také můžete natáčet skrze objekty nebo osoby a přitom mít stále zaostřeno na vlastní objekt.

Náklon dopředu nebo dozadu

Používání zoomu kamery může být někdy ošidné. Lepším způsobem, jak se přiblížit ke sledovanému objektu nebo se od něj oddálit, je prostě naklonit se dopředu nebo dozadu. Můžete například začít v hlubokém předklonu, záběrem zblízka na ruce člověka, který například něco vyřezává, potom aniž přerušíte nahrávání, se můžete naklonit hodně dozadu (případně můžete oddálení zvětšit i pomocí zoomu) a odkrýt tak před zraky diváka, že zmíněný člověk pracuje v dílně.

Široké záběry a záběry z blízka

Náš zrak funguje podobně jako středně širokoúhlý objektiv, máme tudíž tendenci natáčet podobným způsobem také video. Snažte se, ale místo toho pořídit široké záběry a naopak také záběry zblízka. Pokud je to možné, snažte se záběry zblízka natáčet tak, že se k předmětu opravdu přiblížíte.


Natáčení souvislého děje

Představte si, že například natáčíte malířku, která maluje na plátno - zde můžete pořídit široký záběr, když malířka dělá na plátně jednotlivé tahy štětcem, a poté natočit totéž zblízka. Oba záběry se následně sestřihají a upraví tak, aby spolu vzájemně ladily.

Vytváření sekvencí

Natáčení opakujícího se děje je dalším způsobem, jak lze vyprávět příběh a zvýšit zájem diváka nebo napětí. Představte si například tento děj - Nadhazovač si natře ruce kalafunou, osuší si je, otře míček kapesníkem, zdvihne jej, soustředí se, udělá krok dozadu, napřáhne se, hodí, sklouzne k pomezní čáře, sleduje dráhu míčku a poté reaguje na svůj hod.
Vše by se dalo natočit jako jeden dlouhý záběr, ale lépe bude, pokud jej rozdělíte na sestříhanou sekvenci, která bude mnohem působivější.

Nevhodně rychlý posun kamery a skokové přibližování nebo oddalování

Z obecného hlediska uděláte nejlépe, když veškeré rychlé posuny kamery a skokové přibližování a oddalování omezíte na minimum. Ať již záběr přibližujete či oddalujete nebo posouváte kameru, snažte se, aby byly všechny tyto činnosti účelné, aby kamera například sledovala směr pohledu postavy a přitom ukázala předmět, na který se postava dívá. Tyto činnosti provádějte i v případě, chcete-li zajistit plynulost děje. Pomalé přiblížení s pouze minimální změnou ohniskové vzdálenosti může důležitému okamžiku dodat dramatičtější dojem. V každém případě opět platí, že méně je více.

Stále ve střehu

Kameraman musí být stále ve střehu. Když spatříte cokoli, co si vyžaduje rychle provést detailní záběr, nebo když se stane, že najednou budete potřebovat kameru náhle posunout, abyste zachytili něco, co by jinak rychle zmizelo, bez obav natáčejte dál. Ukáže-li se později, že natočený záběr není použitelný, není žádný problém jej vystřihnout.
Pokud ale natáčení zastavíte, abyste mohli posunout kameru nebo ji přiblížit či oddálit, může se stát, že právě v tu chvilku přijdete o to, co se celou dobu usilovně snažíte natočit.

Vedlejší záběry

Snažte se vyvarovat trhaného střihu. Trhaný střih je takový střih, který v mysli diváka vyvolá pocit, že video na sebe plynule nenavazuje. Plynulého střihu lze účinně dosáhnout pořízením vedlejších záběrů. Vedlejší záběr, tedy záběr na něco jiného než na aktuální objekt pozornosti, umožňuje trhaný střih odstranit.
Jednou z běžných situací, kde se můžeme s vedlejším záběrem setkat, je natáčení rozhovoru, kdy může být nutné například propojit dvě desetivteřinové sekvence se záběrem stejné osoby. Pokud bychom tak učinili, vznikl by dojem, že se osoba náhle pohnula. Abychom se takovému trhanému střih a tudíž náhlému, zneklidňujícímu posunu vyhnuli, použijeme vedlejší záběry. Může se jednat o široký záběr, záběr zblízka nebo záběr postavy z opačného úhlu, natočený přes její rameno. Tento vedlejší záběr se posléze vloží mezi obě zmíněné sekvence, čímž se nevhodný střih překryje.

Osvětlení

Pomocí světel lze jinak nezajímavým, plochým scénám dodat jas, lesk a hloubku. Za zvážení stojí použití výplňového světla na kameře, které můžete brát s sebou. Pokud máte čas, peníze, trpělivost nebo případně pomocníky, rozhodně se vybavte úplnou osvětlovací sadou a několika barevnými fóliemi. Stručně řečeno se vyplatí udělat vše, co můžete, abyste vylepšili dostupné osvětlení.

Dostatek přirozeného zvuku pozadí

Při natáčení se nesoustřeďte pouze na obrazový materiál. Velmi důležitý je i zvuk. Snažte se slyšet a vnímat zvuk, který by se do vašeho projektu mohl hodit. Zvukovou stopu zaznamenávejte i v případě, že se vám kvalita videa jeví jako průměrná.
Zároveň platí, že mikrofon kamery bychom měli považovat spíše za nouzové řešení. Je vhodné si opatřit další mikrofony - mikrofony typu shotgun jsou vhodné k zúžení záběrů zvuků z okolí, čímž se omezí nadměrný šum. Tzv. klopové mikrofony (lavaliery), které lze připevnit na oděv a šikovně zakrýt, jsou výhodné pro rozhovory a bezdrátové mikrofony se hodí, pokud se nemůžete s kamerou dostat dostatečně blízko k zaznamenávanému objektu.

Plánování natáčení

Při rozmyšlení projektu si naplánujte, co potřebujete pro účelné sdělení příběhu natočit. Ať už to má být natáčení významného fotbalového zápasu, kterého se účastní vaše děti, nebo rodinné oslavy, firemní prezentaci nebo třeba natáčení lékařského zákroku apod. - všechny tyto typy natáčení je nutno naplánovat, abychom u diváka dostali úspěch. Musíme vědět, co má naše dílo sdělovat, a také je nutné si rozmyslet, co všechno potřebujeme natočit, abychom kýžené sdělení divákovi předali.
Dokonce i nejlépe připravené plány a projekty s nejpečlivěji připravenými scénáři však mohou vyžadovat úpravu až v průběhu natáčení terénu. Bez ohledu na to, jak jste si výsledný projekt vysnili, je nutné počítat s možností úprav podle aktuální situace.

zpět